భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్ లిమిటెడ్ లో (భెల్) ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ పోస్టులు | ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ పోస్ట్స్ అప్లై ఆన్లైన్

Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL) Invites Post of   Trade Apprentice Recruitment Notification 2018.
Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL) Invites Post of   Trade Apprentice Recruitment Notification 2018

Detailed Vacancy List: 750

1. Electrician : 155
2. Fitter : 217
3. Mechnist Campogist : 102
4. Welder (Gas,Electric) : 108
5. Turner : 53
6. Kofa/Pasa : 36
7. Draughtsman : 15
8. Electronic Mechanic : 13
9. Mechanic (Motor Vehicle) : 17
10. Machinist (Grinder) : 10
11. Mason : 5
12. Painter : 7
13. carpenter : 4
14. Plumber : 8

Educational Qualification : 10th Class And ITI.

Age Details : 14yrs - 25 Yrs.

Application Type : Online.

Selection Process : Written Test And Personal Interview.

Online Application Last Date : 03-02-2018.

Official Notification : Click Here
Online Application : Click Here
Official Website : Click Here

Post a Comment

0 Comments